Česky English

EET v kostce

EET = Elektronická Evidence Tržeb

Elektronická evidence tržeb (EET) znamená povinnnost živností a firem přijímajících platby v hotovosti, přiznávat tyto platby Ministerstvu financí ČR kontinuálně, prostřednictvím zvoleného pokladního řešení, splňujícího zákonem dané požadavky pro EET. Cílem EET je omezit šedou ekonomiku v zemi a nastolit rovné pozice pro podnikání.

Co potřebuji pro zavedení EET?

 • Připojení k internetu - kabelové, Wi-Fi nebo mobilní (GSM). Pokud je použit kabel, musí vést až k pokladně
 • Autentizační údaje - lze zažádat osobně na příslušném finančním úřadě nebo přes datovou schránku
 • Registrace firmy - po získání autentizačních údajů se přihlásit na EET portál a zaregistrovat svou firmu
 • Žádost o certifikát - po přihlášení na EET portál vygenerovat žádost o přidělení certifikátu
 • Certifikát - po přidělení certifikátu tento certifikát stáhnout do počítače a nahrát do pokladny
 • Pokladní systém - pokladna nebo pokladní systém podporující EET

Detailní popis zde.

Příspěvek 5000 Kč na zavedení EET

Jednorázová sleva na dani ve výši 5000 Kč jako kompenzace nákladů spojených se zavedením EET.
Tuto slevu mohou uplatnit jen fyzické osoby.

Jednotlivé fáze a termíny EET

V České republice je EET zaváděna ve čtyřech, po sobě jdoucích fázích. Zákonem 112/2016Sb. je přesně stanoven výčet živností spadajících do jednotlivých fází. Živnosti se rozlišují podle tzv. CZ-NACE kódu (viz odkazy). Zde uvádíme jen nejzákladnější přehled:

1. Fáze - od 1. prosince 2016

 • Pohostinství a stravovací služby
 • Ubytovací služby a zařízení

2. Fáze - od 1. března 2017

 • Maloobchod
 • Velkoobchod

3. Fáze - měla startovat od 1. března 2018, ale díky rozhodnutí ÚS je spuštění odloženo

 • Ostatní činnosti, nespadající do první, druhé nebo čtvrté fáze - např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), doprava či zemědělství, výroba potravin či nápojů a další výrobní činnosti, pořádání sportovních a kulturních akcí apod.

4. Fáze - měla startovat od 1. června 2018, ale díky rozhodnutí ÚS je spuštění odloženo

 

Ostatní přínosy EET

Kromě povinnosti registrovat tržby přijímané v hotovosti má nasazení EET i některé vedleší pozitivní přínosy:

 • Příležitost pro inovaci - mnozí podnikatelé spojí se zavedením EET i obnovu svého IT vybavení
 • Příležitost pro optimalizaci podnikových procesů - využít požadavek na zavedení EET k optimalizaci procesů uvnitř firmy
 • Příležitost zavést nové procesy ve firmě - mnozí podnikatelé fungují bez jakéhokoliv procesního řízení - nabízí se možnost stanovení nových procesů a tím optimalizovat fungování firmy
 • Příležitost zavést nové technologie - zavedením nových technologií se dosáhne úspory času a zvyšení efektivity celé firmy