Česky English

Naše hodnoty

Při založení firmy jsme začínali s klasickým business modelem "nakoupit - prodat". Podnikání chápeme jako cestu a právě během této cesty jsme si začali uvědomovat, že tento model je nedostačující a omezující. Postupně jsme tak došli do bodu, kdy jsme přestali být schopni nadále podle tohoto modelu fungovat, protože se postupně dostal do přímého rozporu s naším vnitřním přesvědčením. Tento stav nás dovedl k tomu, abychom stávající model opustili a od základu změnili celý náš přístup k podnikání. Dospěli jsme k zásadní otázce: "A to má být všechno?". Tato otázka odstartovala hledání vyšších hodnot a smyslu než jen "nakoupit, prodat, vydělat". Po nějaké době jsme byli schopni zformulovat nové hodnoty, na kterých stojíme a které žijeme:

  • Podnikání jako poslání a služba

Dospěli jsme k závěru, že pokud má lidská činnost mít nějaký vyšší smysl či hodnotu, musí být konána jako služba někomu druhému. Znamená to mít postoj služebníka, který je tu proto, aby sloužil a pomáhal ostatním. Prospěch a užitek druhého musí být důležitější než prospěch a užitek vlastní. Jen tehdy získává podnikání vyšší přidanou hodnotu. 

  • Měřítkem úspěchu není, kolik se nám v životě podařilo nahromadit peněz a věcí

Je chybné poměřovat úspěch tím, kolik se nám podařilo nahromadit peněz a věcí během našich životů. Skutečný úspěch je třeba poměřovat tím,  kolika lidem jsme dokázali pomoci a kolik jsme toho udělali pro ostatní.

  • Business a peníze jako prostředek k vyšším cílům

Podnikat pouze s cílem vydělat peníze je přízemní a omezené. Pokud se někomu podaří vytvořit prosperující firmu, je to výsada, které se mu dostalo a měl by poměrnou část výhod plynoucích z této výsady využít pro druhé. Tak získá naše podnikání přidanou hodnotu.

  • Trend budoucnosti: kooperace

Kooperaci považujeme jednoznačně za trend budoucnosti. Při kooperaci dochází k akceleraci vývoje, mnohonásobně efektivnějšímu využití potenciálu a zdrojů. Hnacím motorem je snaha dělat věci co nejlépe proto, aby byly co nejlépe udělané, nikoliv proto, abychom předběhli někoho druhého, jako je tomu v případě konkurence. Konkurenci považujeme za vrchol neefektivity, slepou uličku a neuvěřitelné plýtvání zdroji a potenciálem. Došli jsme k poznání, že z dlouhodobého hlediska je konkurence brzdou pokroku.

  • Strategie WIN : WIN

Doslova "vítěz : vítěz" popř. "já vítěz : ty vítěz". Stojíme na tom, že z obchodního vztahu by měly obě strany vyjít jako vítězové tj. obchodní vztah by měl být přínosem pro každou ze zúčastněných stran. Neděláme obchodní praktiky, které by byly výhodné jen pro jednu stranu.

  • Respektujeme možnost volby

Zásadně odmítáme jakékoliv formy manipulativní reklamy a marketingu či obchodní praktiky založené na principu odnětí možnosti volby, kdy je druhá strana záměrně uvedena do takových podmínek, kdy nemá možnost svobodně se rozhodnout zda koupí či nekoupí. Je pro nás prvořadé, aby druhé straně zůstala zachována možnost volby.

  • Dlouhodobé vztahy založené na důvěře

Preferujeme budování dlouhodobých vztahů založených na vzájemné důvěře a kooperaci. Upřednostňujeme přátelskou a rodinnou charakteristiku vztahů před chladnými, striktně business vztahy.

  • Strategie “Blue Ocean”

Existují dvě strategie "Red Ocean" a "Blue ocean", v překladu "Rudý Oceán" a "Modrý Oceán". Rudý oceán vyjadřuje prostředí konkurence, kdy se ryby mezi sebou perou, koušou a jinak zraňují - teče krev, která barví vodu do ruda - proto "Rudý Oceán". Opakem je "Modrý Oceán", který vyjadřuje prostředí kooperace, kdy každá ryba má svou oblast působení a s ostatními rybami kooperuje. Vše je postaveno na spolupráci, krev neteče, voda zůstává modrá.

  • Ohleduplnost k životnímu prostředí

Naše planeta a příroda nejsou na jedno použití. Není to "spotřebák". Je to místo, kde žijeme a proto bychom si ho neměli "vybydlet". Je třeba myslet na to, abychom svou činností zbytečně neničili prostředí, ve kterém žijeme. Stačí zvýšit efektivitu a omezit plýtvání a konzum.

  • Jednoduchost

V jednoduchosti je největší síla. Nejgeniálnější věci jsou ty nejjednodušší. Méně, znamená více.