Česky English

Zákony

Zákon o ochraně spotřebitele - aktuální znění zákona č. 634/1992 Sb. platné od 1.1.2017

Nový občanský zákoník (NOZ) - Úplné znění zákona č. 89/2012 Sb. známého jako Nový Občanský Zákoník (NOZ)

Zákon o ochraně osobních údajů - Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů