Česky English

Otázky

Co je virtuální firemní sídlo?

Jedná se o službu určenou podnikatelům. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi – právnické osobě – adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku, jakožto zákazníkova sídla. Nerozumí se jím fyzické využívání prostor a ve valné většině případů se jedná o společný nájem/podnájem s dalšími nájemci/podnájemci. První virtuální kancelář založil v roce 1995 v Coloradu Ralph Gregory pod názvem Intelligent Office.

Pro koho je virtuální firemní sídlo vhodné?

Pro osoby, které:

 • nepotřebují kancelář nebo mohou pracovat z domova nebo coworkingu – programátoři, účetní, lektoři, školitelé, majitelé e-shopů
 • jsou neustále v terénu či u zákazníků – obchodníci, taxikáři, dopravci
 • chtějí minimalizovat své náklady při startu podnikání - nemusí platit nájem za fyzickou kancelář
 • podnikají na jiné adrese, než je sídlo firmy
 • chtějí zvýšit přestiž firmy - umístí její sídlo na nějakou lukrativní adresu
 • nechtějí mít firemní sídlo v bytě
 • chtějí oddělit své podnikání od osobního života

Není virtuální firemní sídlo porušením zákona?

Není. Požadavky na firemní sídlo specifikuje Nový občanský zákoník v §136 - §143. Umístění sídla popisuje §136:

§ 136
Sídlo 
(1) Při ustavení právnické osoby se určí její sídlo. Nenaruší-li to klid a pořádek v domě, může být sídlo i v bytě.

(2) Zapisuje-li se právnická osoba do veřejného rejstříku, postačí, pokud zakladatelské právní jednání uvede název obce, kde je sídlo právnické osoby; do veřejného rejstříku však právnická osoba navrhne zapsat plnou adresu sídla.

Pro plátce DPH ještě zákon o DPH č. 235/2004Sb. § 4, odst. 1, písm. i)

... sídlem u osoby povinné k dani adresa místa jejího vedení, kterým se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popřípadě místo, kde se schází její vedení; nemá-li fyzická osoba místo svého vedení, rozumí se sídlem u této osoby místo jejího pobytu ...

Pro účely jednání s úřady nabízíme možnost pronájmu jednací místnosti vč. připojení k internetu. Více v nabídce služeb zde.

Jak dlouho trvá zřízení virtuálního sídla?

Virtuální sídlo můžete zřídit osobně v naší kanceláři nebo na dálku. V případě osobní návštěvy lze většinou vše vyřešit během jedné hodiny. Při zřizování na dálku může být vše vyřízeno během 2 – 3 dnů.

Co potřebuji ke zřízení virtuálního sídla?

 • Občanský průkaz
 • Smlouvu o umístění firemního sídla - dodáme my
 • Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla - dodáme my
 • Čestné prohlášení o bezdlužnosti a právní bezvadnosti firmy - dodáme my
 • Podat žádost na příslušný rejstříkový soud

Na jak dlouho si mohu sídlo zřídit?

Sídlo je možné zřídit na 12 nebo 36 nebo 60 měsíců s možností automatického prodloužení smlouvy. Platí, že "čím déle, tím levněji".

Jak mohu platit?

Platit lze převodem nebo hotově v naší kanceláři. Platba probíhá vždy na celé zvolené období předem. 

Co zahrnuje služba virtuálního sídla?

 • Umístění firemního štítku s názvem firmy a IČ na vchod budovy
 • Označení poštovní schránky firemním štítkem společnosti
 • Vydání souhlasu s umístěním sídla s ověřeným podpisem vlastníka nemovitosti
 • Smlouvu o poskytnutí sídla
 • Upozornění na přijatou poštu e-mailem
 • Možnost vyzvednutí pošty v sídle poskytovatele
 • Vlastní složka s poštou

Dále je možné objednat další doplňkové služby dle naší nabídky - více zde.

Přebíráte i doporučenou poštu?

Nepřebíráme - pouze převezmeme výzvu na doporučenou zásilku, naskenujeme jí a pošleme mailem. Na poště si pak můžete požádat o změnu doručovací adresy.