Česky English

Právní poradna

Nabízíme možnost využití online právní poradny na právním portálu SNADNĚ.CZ

Služby Snadně.cz úspěšně fungují již více než osm roků v rámci celé České republiky. Používá je velké množství  obcí, měst, škol i firem, které si je zakoupily v různých verzích programu. Služba vznikla  již před osmi  lety a má dvě verze. Jedna je běžně v prodeji a zákazník si kupuje jednotlivé bloky (trestní právo, obchodní právo atd…. za různé částky). Druhou má vždy určité množství uživatelů v příslušném regionu, kteří využívají naši podporu a neplatí pak za jednotlivé úkony a služby. Platí pouze jednorázový roční správní poplatek a službu mohou využívat bez jakéhokoli omezení jak množství, tak oblasti problematiky

Hlavním cílem služby je, aby měli klienti kdykoli k dispozici právní názor a pohled nebo zpracovaný materiál a mohli tak v klidu v rámci své funkce dělat rozhodnutí či úkony s co nejnižším rizikem. Zejména pak předcházet zbytečným problémům v dnešní legislativně přehlcené době. Oblast právních úkonů ani dotazů není nijak omezena. Ale základem zůstává stálá možnost komunikace, metodického vedení nebo zpracování materiálů našimi právními zástupci, kteří Váš dotaz zpracují do 48 hodin písemnou formou. Službu může používat kdokoli, komu dáte přístup.

Kromě funkcí poradny navíc získáte:

  • Stálý přístup ke komunikaci s advokátem z jakéhokoliv místa, kde máte k dispozici internet. A to jak textem, tak zasláním jakékoliv přílohy.
  • Přehled komunikace s advokátem - historie komunikace je archivována.
  • Možnost telefonické komunikace s asistentem.
  • Vypracování, zkontrolování nebo posouzení jakéhokoliv materiálu do 48 hodin, který zpracuje konkrétní advokát specializující se na danou problematiku.
  • V případě užívání produktu ze strany obcí , měst a podporovaných zákazníků, je služba rozšířena i o dotazy a výkony zajišťující jejich potřeby v oblasti samosprávy.
  • Pravidelné každoroční bezplatné rozšiřování služeb.

Informační video zde:

Cena služby:

Cena služby je 4500 Kč / rok vč. DPH. 

Pokud máte zájem o zřízení služby, kontaktujte nás pomocí formuláře v pravém dolním rohu obrazovky.